Bezpečnostné a zabezpečovacie systémy

Poplachový systém poplašné zariadenie
Poplašné zariadenie

Elektronický systém zabezpečujúci priestorovú ,polohovú a obvodovú ochranu objektov. Základnou funkcionalitou je predovšetkým ochrana...

Kamerový systém
Kamerový systém

Kamerový systém vizuálnou formou sprostredkováva informácie o dianí v stráženom priestore...

Audio a video vrátnik
Audio a video vrátnik

Audio resp. video vrátnik je potrebný všade tam, kde je potrebné mať kontrolovaný vstup do objektu...

Elektrická požiarna signalizácia
Elektrická požiarna signalizácia

Elektická požiarna signalizácia je nutná všade tam, kde hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo úniku plynov...

Evakuačný rozhlas
Evakuačný rozhlas

Evakuačný rozhlas slúži na efektívne riadenie osôb v prípade vzniku krízovej situácie...

systém kontroly vstupu
systém kontroly vstupu

Systém kontroly vstupu slúži na zamedzenie prístupu nepovolaným osobám do vytipovaných zón...

Perimetrická ochrana
Perimetrická ochrana

Systém perimetrickej ochrany slúži na ochranu pozemku pred vstupom nepovolaných osôb...

Rozpoznávanie EČV
Rozpoznávanie EČV

Systém rozpoznávania evidenčných čísiel vozidiel sa v širokom meradle využíva na riadenie parkovísk, kontrolu vstupov...

Zabezpečenie domu

Podstata zabezpečenia domov či bytov spočíva predovšetkým v ochrane majetku a seba samých. Kvalitné zabezpečovacie systémy zabránia, resp. sťažia prístup neoprávnenej osoby do vášho domova. Zmyslom mnohých systémov je nie len vytvoriť prekážku pre prípadného zlodeja, ale taktiež ho vystrašiť a odplašiť od vášho domu.

Domy a byty je možné zabezpečiť rôznymi druhmi bezpečnostných systémov, pričom najefektívnejšia je kombinácia mechanických a elektronických systémov. Každé takéto zariadenie je zložené z ústredne, ovládacích častí a detektorov, ktoré snímajú či už pohyb v dome a jeho okolí, otváranie dverí a okien, rozbitie skla a podobne.

Najčastejšie využívaným a taktiež jedným z najdôležitejších systémov ochrany je magnetický detektor vchodových dverí. Pri každom otvorení dverí je potrebné počas nastavenej doby zadať na ovládacej klávesnici vopred vami určený kód, v opačnom prípade sa spustí poplach signalizujúci neoprávnený vstup do vášho domu. V prípade neoprávneného vniknutia detektory vyšlú informáciu ústredni, ktorá následne spustí sirény či podá informáciu prostredníctvom telefónneho komunikátora vám alebo priamo polícii. Podobný princíp platí tiež pri otváraní okien, avšak tu je možnosť využiť taktiež akustické detektory rozbitia skla. Ďalším spôsobom ochrany domu sú tiež PIR detektory, ktoré identifikujú pohyb osôb v dome. Ochrana domu či bytu môže spočívať aj v ochrane pred požiarom či únikom plynu.

Vzhľadom k tomu, že existuje veľa možností, ako ochrániť váš domov, pri osobnom stretnutí vám poradíme, ktorý spôsob je pre vás najužitočnejší, najefektívnejší a ktorý vám dodá ten najväčší pocit bezpečia.

Zabezpečenie firmy, firemných objektov

Takmer neodmysliteľnou súčasťou každého väčšieho firemného objektu, či už ide o administratívne, priemyselné budovy či sklady, je kvalitný zabezpečovací systém, ktorý chráni objekt pred vstupom nepovolaných osôb, krádežou drahých strojov ale tiež vzácnych informácií či spôsobením škody napríklad vznikom požiaru či únikom plynu.

V súčasnosti existuje veľa možností, ako uchrániť firmu pred takýmito ohrozeniami. Medzi základné formy zabezpečenia patrí poplachový a kamerový systém, pomocou ktorého budete mať neustále informácie o dianí v objekte a o neoprávnenom vstupe cudzích osôb. Obľúbeným a často využívaným spôsobom zabezpečenia je taktiež tzv. audio a video vrátnik, ktorý na základe obrazovej alebo zvukovej identifikácie rozpozná neoprávnené osoby. Na ochranu objektu slúži taktiež perimetrická ochrana, ktorej podstata spočíva v zabezpečení určenej časti pozemku pred vstupom nepovolaných osôb. Samozrejmosťou je tiež ochrana firemných objektov pred vznikom požiaru či únikom plynu, ktorú je možné zabezpečiť pomocou požiarnej signalizácie, ktorá býva vo väčších objektoch doplnená tiež evakuačným rozhlasom.

Možností na ochranu vašej firmy či firemných objektov je mnoho, preto vám na základe vašich individuálnych predstáv a potrieb poradíme, ktoré z nich sú pre zabezpečenie vašich objektov tie najvhodnejšie.

Zabezpečenie budovy 

Ochrana a zabezpečenie akejkoľvek budovy či už pred vlámaním, požiarom, únikom plynu či iným poškodením, by mala byť prvoradá. Našim klientom ponúkame široké spektrum možností, ktoré pomáhajú predísť, zamedziť či ochrániť budovu pred vážnym poškodením.

Medzi základné formy ochrany budovy patrí predovšetkým kvalitný kamerový a poplachový systém, ktorý nepretržite monitoruje stav a pohyb osôb v budove. Ďalšími možnosťami, ako chrániť váš objekt, je audio a video vrátnik či perimetrická ochrana pozemku. V prípade, že v budove existuje zvýšené riziko vzniku požiaru či úniku plynu, je neodmysliteľnou súčasťou jej zabezpečenia požiarna signalizácia, ktorá zvykne byť často krát doplnená evakuačným rozhlasom. V prípade, že súčasťou budovy je parkovacia zóna, je vhodné využiť systém rozpoznávania EČV, ktorý jednoducho a rýchlo identifikuje vstup neoprávnených vozidiel do areálu vašej budovy.

Existuje mnoho spôsobov, ako zabezpečiť ochranu budov a ich areálu, preto vám na základe vašich individuálnych potrieb a požiadaviek ponúkneme to najlepšie možné riešenie pre vás.

AKOR, s.r.o. Košice

Mob.: 0910-938-837
Email: akor@akor.sk
www: www.akor.sk

Ďakujeme Vám za dôveru

Ďakujeme našim partnerom za doterajšiu prejavenú dôveru a tešíme sa na každú novú spoluprácu.

Viac sa dozviete v profile našej firmy

ZABEZPEČOVACIE SYSTÉMY

Poplachový systém
Kamerový systém
Počítačové siete
Meranie a regulácia
AKOR, s.r.o, Werferova 1, 04011 Košice
Email: akor@akor.sk