Bezpečnostné systémy
Informačné systémy
Počítačové siete

Bezpečnostné systémy

Elektronický systém zabezpečujúci priestorovú ,polohovú a obvodovú ochranu objektov. Základnou funkcionalitou je predovšetkým ochrana...viac

Informačné systémy

Systém kontroly vstupu slúži na zamedzenie prístupu nepovolaným osobám do vytipovaných zón. Významnou funkciou je monitorovanie pohybu osôb v stráženej zóne...viac

Počítačové siete

Dátové siete slúžia na prenos dát, informácií, videa, audia, riadiacich signálov prostredníctvom sieťovej infraštruktúry tvorenej optickou technológiou...viac

Konzultácia návrhu
 • Analýza požiadaviek klienta
 • Zhodnotenie charakteristík
 • Prezentácia ideálnych riešení
 • Výber najvhodnejšej alternatívy
 • Optimalizácia návrhu
Projekcia riešenia
 • Zhotovenie projektového plánu
 • Nákladová štúdia
 • Vyhotovenie dokumentácie
 • Odborný dohľad nad projektom
 • Oboznámenie klienta riešením
Realizácia riešenia
 • Realizácia projektového návrhu
 • Odborný dohľad nad realizáciou
 • Vypracovanie dokumentácie
 • Overenie funkčnosti a testovanie
 • Odovzdanie riešenia klientovi
4 KROKOM JE VAŠA SPOKOJNOSŤ, DOCIELENÁ POSKYTOVANÍM ZÁRUČNÉHO AJ POZÁRUČNÉHO SERVISU

Našim cieľom je dosiahnuť na základe individuálneho prístupu maximálnu spokojnosť našich klientov poskytovaním odborných služieb na vysokej úrovni a zabezpečením plného záručného ako aj pozáručného servisu.Posledné realizované riešenia

domy Košice panoráma

Služby a hotové bezpečnostné riešenia

systém kontroly vstupu
systém kontroly vstupu

Systém kontroly vstupu slúži na zamedzenie prístupu nepovolaným osobám do vytipovaných zón...

Kamerový systém
Kamerový systém

Kamerový systém vizuálnou formou sprostredkováva informácie o dianí v stráženom priestore...

Meranie a regulácia
Meranie a regulácia

Systém merania a regulácie sleduje a zhromažďuje údaje z rôznych snímačov (teploty, vlhkosti, prietoku)...

Počítačové siete
Počítačové siete

Dátové siete slúžia na prenos dát, informácií, videa, audia, riadiacich signálov prostredníctvom sieťovej infraštruktúry...

Telefónia a VOIP
Telefónia a VOIP

Telefónia slúži na prenos audio signálov a hlasovej komunikácie prostredníctvom vybudovanej telefónnej siete...

Poplašné zariadenie
Poplašné zariadenie

Elektronický systém zabezpečujúci priestorovú ,polohovú a obvodovú ochranu objektov. Základnou funkcionalitou je predovšetkým ochrana...

AKOR, s.r.o. Košice

Mob.: 0910-938-837
Email: akor@akor.sk
www: www.akor.sk

Ďakujeme Vám za dôveru

Ďakujeme našim partnerom za doterajšiu prejavenú dôveru a tešíme sa na každú novú spoluprácu.

Viac sa dozviete v profile našej firmy

ZABEZPEČOVACIE SYSTÉMY

Poplachový systém
Kamerový systém
Počítačové siete
Meranie a regulácia
AKOR, s.r.o, Werferova 1, 04011 Košice
Email: akor@akor.sk